Chinese Professional Club

Past CPC Scholars

2023 CPC Scholars

Bryant Li

Iris Cheng

Isabella Zhang

Amy He

Olivia Ye

Ada Wang

Kenneth Wang

Victoria Zhang

Phoebe Han

Phoenix Wu

 

2022 CPC Scholars

Stephanie Wang

Allen Shen

Andy Gu

Nicholas Lam

Albert Zhu

Jonathan Huang

Catherine Lu

Grace Zhou

Sydney Chon

Daniel Xu

Tiana Wang

Luana Liao

Mark Luo

 

2021 CPC Scholars

Ian Pedroza

James Sy

Jennifer Lo

Katherine Forbes

Kevin Tran

Arianna Xiao

Jefferson Fu

Jonathan Chang

Chengxi Gang

Amy Liu

Bill Chen

Sarah Li

Daphne Han

Tiger Ji

Edward Chen

Jeffrey Chuong

Zoe Wang

 

2020 CPC Scholars

Angela Zhong

Kai Hung

Sam Lu

Samantha Chon

Michael Zhou

Chloe Nguyen

Andrew Tong

Christopher Wong

Claire Lu

Cora Wen

Helen Wang

Josephine Yau

Amy Chen

Karen Lu